Глаголы

218 Results
RULVПримечаниеИзображение
Бегать
Skriet
Skrienu, Skrien , Skrienat
begat
Бить
Sist
Situ, Sit , Sitat
bit
Благодарить
Pateikties
Pateicos, Pateicas , Pateicaties
blagodarit
Болеть (I)
Slimot
Slimoju, Slimo , Slimojat
bolet
Болеть (II)
Sāpēt
man sāp, viņam sāp , jums sāp
bolet-2
Бояться
Baidīties
Baidos, Baidās , Baidāties
boyatisya
Брать
Ņemt
Ņemu, Ņem , Ņemat
brat-
Быть
Būt
Esmu, Ir , Esat
byt-
Варить
Varīt
Varu, Vara , Varāt
varit
Верить
Ticēt
Ticu, Tic , Ticat
verit
Вести (I)
vest
vedu, ved , vedat
vesti
Видеть
Redzēt
Redzu, Redz , Redzat
videt
Висеть
karāties
karājos, karājas , karājaties
viset
Включить (I)
Ieslēgt
Ieslēdzu, Ieslēdz , Ieslēdzat
vklyuchit
Владеть
piederēt
piederu, pieder , piederat
vladet
Вращать
Griezt (II)
Griežu, Griež , Griežat
vraschat
Вставать
Celties
Ceļos, Ceļas , Ceļaties
vstavat
Встретить
Satikt
Satieku, Satiek , Satiekat
vstretit
Встретиться
Satikties
Satiekos, Satiekas , Satiekaties
vstretitsya
Встречаться
Saieties
-, - , -
vstrechatisya
Выбирать
Izvēlēties
Izvēlos, Izvēlas , Izvēlaties
vybirat
Выключить
Izslēgt
Izslēdzu, Izslēdz , Izslēdzat
vyklyuchit
Выяснить
Noskaidrot
Noskaidroju, Noskaidro , Noskaidrojat
vyyasnit
Говорить
Runāt
Runāju, Runā , Runājat
govorit
Годиться
Derēt
Deru, Der , Derat
goditisya
Гореть
Degt
Degu, Deg , Degat
goret
Готовить
Gatavot
Gatavoju, Gatavo , Gatavojat
gotovit
Дарить
Dāvināt
Dāvinu, Dāvina , Dāvināt
darit
Дать
Dot
Dodu, Dod , Dodat
davat
Двигать
Pārvietot
Pārvietoju, Pārvieto , Pārvietojat
dvigat
Двигаться
Pārvietoties
Pārvietojos, Pārvietojas , Pārvietojaties
dvigatisya
Действовать
Darboties
Darbojos, Darbojas , Darbojaties
deystvovat
Делать (I)
Darīt
Daru, Dara , Darāt
delat
Делать (II)
Veikt
Veicu, Veiс , Veicat
delat-2
Делать (III)
Taisīt
Taisu, Taisa , Taisāt
delat-3
Делить
Dalīt
Dalu, Dala , Dalāt
delit
Держать
Turēt
Turu, Tur , Turat
derzhat
Длиться
Ilgt
Ilgstu, Ilgst , Ilgstat
dlitisya
Добраться
Tikt (I)
Tieku, Tiek , Tiekat
dobratisya
Думать
Domāt
Domāju, Domā , Domājat
dumat
Дуть
Pūst
Pūšu, Pūš , Pūšat
dut
Дышать
Elpot
Elpoju, Elpo , Elpojat
dyshat
Есть
Ēst
Ēdu, Ēd , Ēdat
est
Ехать
Braukt
Braucu, Brauc , Braucat
ehat
Жарить
Cept
Cepu, Cep , Cepat
zharit
Ждать
Gaidīt
Gaidu, Gaida , Gaidāt
zhdat
Желать
Vēlēties
Vēlos, Vēlas , Vēlaties
zhelayu
Жить
Dzīvot
Dzīvoju, Dzīvo , Dzīvojat
zhit
Забыть
Aizmirst
Aizmirstu, Aizmirst , Aizmirstat
zabyt
Загореться
Aizdegties
Aizdegos, Aizdegas , Aizdegaties
zagoretisya