ukazatel

Указатель

-

Rādītājs

Rādītājs
Rādītāja
Rādītāju
Rādītājam
Rādītājā
Rādītāji
Rādītāju
Rādītājus
Rādītājiem
Rādītājos
Тип: М-S/Š
Уровень: 2
Rādītājs
Rādītāja
Rādītāju
Rādītājam
Rādītājā
Rādītāji
Rādītāju
Rādītājus
Rādītājiem
Rādītājos
617
Нет