Есть больший (меньший, другой) размер?

Vai ir lielāks (mazāks, cits) izmērs?

Нет